Project Description

je určený pre ľudí v kondícii, s nízkou nadváhou, ktorí sa chcú zbaviť posledného prebytočného tuku, formovať svoje telo alebo je ako pokračovanie po Kurze chudnutia pokročilý. Kurz pozostáva z tréningov, prednášok o stravovaní a pravidelných meraní dosiahnutých výsledkov.

  • Kurz Forming 2 obsahuje 16 tréningov
  • Kurz Forming 3 obsahuje 24 tréningov (náročnosť aj obsah oboch variant je rovnaká, rozdiel je len v počte tréningov)