Project Description

Obľúbený detský denný tábor v Nitre

Pre deti od 6 rokov máme pripravené dni plné tréningov akrobacie, na ktorých si pripravia skutočné akrobatické vystúpenie pre svojich rodičov. Okrem toho ich čaká jeden celodenný výlet za koníkmi a každý deň plno zábavných hier a tvorivých dielní. Tábor trvá od pondelka do piatku od 8:00-16:00, strava a pitný režim sú zabezpečené.

Každé leto organizujeme denné letné tábory pre deti od 6 rokov. Sú obľúbené u detí, ktoré majú radi pohyb. Tábory sú vedené zážitkovou formou. Program je prevažne pohybového charakteru (gymnastika, tanec, vzdušná akrobacia, jazda na koni, pohybové hry). Deti čakajú dni plné vzdušnej akrobacie, trénujeme 2x do dňa a počas tábora spolu nacvičíme skutočné akrobatické predstavenie, ktoré deti v piatok predvedú rodičom.

Počas tábora absolvujeme celodenný výlet do Jazdeckého klubu Poľný Kesov, kde deti strávia celý deň s koníkmi. Čaká ich vozenie na koníkoch vo výbehu aj dobrodružstvo v lese.

Medzi tréningami si deti môžu oddýchnuť pri tvorivých dielňach, spoločenských hrách či pobyte v prírode.

V cene 165€ je zahrnutý program, výlet na kone aj strava (desiata, obed, olovrant, pitný režim). Stravu je možné prispôsobiť v prípade potravinovej intolerancie.

Tábor je nutné vyplatiť pri prihlásení. Neuhradená rezervácia nie je považovaná za záväznú. V prípade, že sa z tábora odhlásite menej ako 4 týždne pred jeho začiatkom, bude vám odpočítaný storno poplatok 50€ (30% z celkovej sumy). V prípade, že sa dieťa nezúčastní niektorých dní v priebehu tábora, peniaze nevraciame.

prihláste sa na tábor v rezervačnom systéme:

Rezervačný systém Fly-zone